Dětská skupina
BABYjump

+420 606 564 821
lenkab@vivajump.cz

Otevírací doba skupiny:
Po-Pá: 6:30-16:30

Ceník

Spolek VIVAjump z.s. obdržel prostředky z ESF: Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Projekt: Dětská skupina BABYjump, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006956

Následný projekt od 1.6.2020, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016259

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů.

Měsíční poplatek je 1000,- Kč.

Je ale nutné splnit podmínky a dodat podklady nutné pro přijetí:

1.       Žádost o umístění dítěte - obdrží žadatel v provozovně spolku nebo jsou ke stažení na webových stránkách.

2.       Podklady o zaměstnanosti jednoho z rodičů, resp. náhradní dokumenty v souladu s projektem a pokyny MPSV.

Formy prokazování:

*  zaměstnaná osoba -potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou

*  u osob samostatně výdělečně činných -potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

*  v případě nezaměstnaných osob-potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

*  osoby v procesu vzdělávání -potvrzení o studiu

*  osoby absolvující rekvalifikační kurz -potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

Poplatky

Měsíční poplatek 1 000,- Kč
Denní poplatek při docházce do 10 dní v měsíci 100,- Kč
Denní poplatek při docházce náhradníka 50,- Kč

Leden 2022

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Partneři

Ministerstvo práce a sociálních věcí Pro-idea s.r.o. - Tvorba webových stránek

Počet návštěv: 3 420
Posledních 30 dnů: 137 | Posledních 7 dnů: 29 | Posledních 24h: 9

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2014 MS Demo Teplice